Országos sportról szóló jogszabályok

2004. évi I. törvény a sportról

 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 

Útmutató civil szervezeteknek az új Ptk. és a Civil törvény szabályaihoz

 

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - Iskolai közösségi szolgálat

 

ZÖLD KÖNYV. SZERZŐK Vass Zoltán Molnár László Boronyai Zoltán Révész László Csányi Tamás

 

3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól

 

16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről

 

38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai központokról

 

39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a sportfegyelmi felelősségről

 

40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a Nemzet Sportolója Címről

 

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról

 

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról

 

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

 

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről

 

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

 

99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

 

39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól

 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

 

27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

 

200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról

 

http://olimpia.hu/images/MOB/kozgyules/2017.05.02/MOB_Alapszabaly_20170424.pdf

 

 

 

Rovatok listája