Pályázat a hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatására. A pályázat keretében hazai köznevelési intézmények, sportszervezetek, a hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok 500.000 - 2.000.000 forintos támogatásra pályázhatnak.

Legalább 60 órás, tanórán kívüli, a sport-tehetség kibontakozását segítő integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesztését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő, az alábbi célkitűzéseket megvalósító foglalkozássorozat támogatása:
- kognitív készség fejlesztése;
- feszültség-, szorongás-, stresszkezelés;
- önértékelés és önbizalom fejlesztése;
- társas készségek fejlesztése.
A sport-tehetségek számára szervezett 60 órás foglalkozássorozatba legalább 5 fő (kis létszámmal működő iskola esetében 3 fő), legfeljebb 10 fő vonható be.

 

További részletek: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas6/

 

Kapcsolódó dokumentumok: