Lánchíd DSE

ISK, DSE (továbbiakban egyesület) neve: Lánchíd DSE

 

Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.

 

Egyesület elnöke: Adamik Zoltán

 

Egyesületi elnök telefonszáma: 30/239-8574

 

Egyesületi elnök e-mail címe: adamikzoli@gmail.com

 

Egyesület telefonszáma:  76/475-122

 

Egyesület e-mail címe: lanchidisk@keszeiskola.hu

 

Egyesület weboldala: http://lanchid.keszeiskola.hu/

 

Facebook: https://www.facebook.com/altalanosiskola.lanchid

 

Egyesület célja: A Lánchíd Utcai Általános Iskola a Széchenyiváros szívében található. Korszerű, jól felszerelt tantermek, egyedülálló sportpálya és csarnok áll az itt tanulók rendelkezésére. A Lánchídról mindenkinek gr. Széchenyi István jut eszébe, azonban ha ezt a szót egy kecskeméti ember hallja, biztos, hogy először a mi iskolánkra gondol, amire mi büszkék vagyunk. Ezért természetes, hogy nevelési elveink is „a legnagyobb magyar” eszméihez kapcsolódnak: „Mind a testi, mind a lelki tehetségnek teljes idomzatban kell lenniök, hogy az ember a lehető legnagyobb tökéletességre emelkedhessék.” Ebből az alapvetésből kiindulva szeretnénk iskolánk tanulóit művelt, testileg és lelkileg egyaránt harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé formálni. Iskolánk felvállaltan gyermekközpontú intézmény, ahol elsődleges szempont, hogy igényes és kulturált környezetben minden gyermek jól érezze magát, és szívesen jöjjön hozzánk.

Iskolánk fő profilja a sporttagozat. Sportosztályainkban az emelt szintű testnevelés órákon és délutáni edzéseken készítjük fel tanulóinkat országos versenyekre. A mindennapos testmozgásra többféle sportág kipróbálásával nyílik lehetőség. Mindezt tornacsarnokunk kitűnő tárgyi felszereltsége és kiváló szakembereink biztosítják. Szeretnénk elérni, hogy minden tanulónk számára fontossá váljék a sportolás és az egészséges életmód.